ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
за партньори!Your Text

Your Text

1 БОНУСНО НИВО

достигнат оборот 3000 лв.

720 лв. +

25% за сумата над 3000 лв.

2 БОНУСНО НИВО

достигнат оборот 5000 лв.

1250 лв. +

27% за сумата над 5000 лв.

3 БОНУСНО НИВО

достигнат оборот 7000 лв.

1800 лв. +

30% за сумата над 7000 лв.

Възнаграждението е:

♦ При месечен оборот до 3000 лв. - 20% върху сумата;

♦ При месечен оборот от 3000 лв. до 5000 лв. - 720 лева + 25% за сумата над 3000 лв. (1 бонусно ниво);

♦ При месечен оборот от 5000 лв. до 7000 лв. - 1250 лева + 27% за сумата над 5000 лв. (2 бонусно ниво);

♦ При месечен оборот над 7000 лв. - 1800 лева + 30% за сумата над 7000 лв. (3 бонусно ниво).

Месечният оборот включва всички платени от клиентите суми през месеца по договори, сключени с посредничеството на партньора.

Възнаграждението се изчислява след изтичане на месеца, за да се включат всички суми.

Няма ограничение в максималния размер на заплащането!

Дори най-минималният резултат за месеца се заплаща!

Правата и задълженията се гарантират с Договор за посредническа дейност.

Подписвайки договор с ЛАЙФ ЕНД ТРАВЪЛ, партньорът не дължи нищо и нищо не губи! Може само да печели!

Пиши ни, за да те информираме и да ти изпратим необходимите материали: lifeandtravel@abv.bg