Институции на Европейския съюз

16.06.2017 / Правен уебсайт

Запознайте се с кратка характеристика на основни институции на Европейския съюз:
- Европейски парламент;
- Европейски съвет;
- Съвет на Европейския съюз;
- Европейска комисия;
- Съд на Европейския съюз.

Depositphotos_79175318_original-compressor

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ

Европейският парламент е законодателният орган на Европейския съюз. Той има 751 членове и е пряко избираем орган. Избори за Европейски парламент се провеждат на всеки 5 години.

Европейския парламент приема законите, по предложение на Европейската комисия, приема решения за международни споразумения и за разширяване на ЕС и осъществява други задачи с участието на институции на съюза.

Европейският съвет се състои от държавните или представителните ръководители на ЕС и определя общите политически насоки, приоритети на съюза, общата външна политика и политиката на сигурност.

Европейският съвет е най-високото равнище на политическо сътрудничество между страните от ЕС. Заседанията му се провеждат като срещи на върха между лидерите на ЕС, ръководени от постоянен председател.

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

Съветът на Европейския съюз се състои от министри от всяка държава членка. Съветът на ЕС обсъжда и приема законите и координира политиките на съюза.

Министрите, които участват в Съвета на Европейския съюз имат правомощия да ангажират своите правителства относно постигнатите договорености на срещите.

Европейската комисия е изпълнителен орган на Европейския съюз, който изготвя предложения за европейско законодателство и изпълнява решенията на Европейския парламент.

Основните задачи на Европейската комисия са: да изготвя предложения за законодателни актове, да определя приоритетите на ЕС, като разпределя разходите и да следи за изразходването на средствата.

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съдът на Европейския съюз се състои от по 1 съдия от всяка държава членка и 11 генерални адвокaти. Това е органът на ЕС, който гарантира, че правото на съюза ще се тълкува и прилага еднакво от всички държави членки.

Основните задачи на Съда на ЕС са: да тълкува правото на ЕС, да гарантира еднаквото му прилагане от всички страни в съюза и да решава правни спорове между националните правителства и институциите.

ВИЖТЕ ОЩЕ СТАТИИ ОТ ПРАВЕН УЕБСАЙТ:

Направете своя избор

НАЧАЛО   РАЗДЕЛИ