ОБРАЗОВАНИЕ. УНИВЕРСИТЕТИ. КУРСОВЕ

Образование

Тук ще намерите препратки към интернет сайта на Министерството на образованието и науката, Регистър на училищата, детските градини и обслужващите звена, Регистър на акредитираните висши училища и Регистър на завършилите студенти. Ще публикуваме информация за българското образование, курсове, университети и др.

Децата и съдът

"Децата и съдът" е програма на Софийски районен съд. Целта на програмата е запознаване на децата с дейността на Софийски районен съд и на съдебната система като цяло и повишаване на тяхната правна култура за израстването им като информирани и отговорни личности, познаващи и зачитащи своите и чуждите права и задължения.

Снимки: HILIFE

Направете своя избор

НАЧАЛО   ВСИЧКИ