ФЕЙСБУК ПУБЛИКАЦИИ

в администрирани от нас фейсбук страници!

ИЗБЕРЕТЕ ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ АБОНАМЕНТ

Рекламирайте Вашите идеи и бизнес във фейсбук страницата на ПРАВЕН УЕБСАЙТ и в други страници от групата на LIFE&TRAVEL.

Цена на еднократна публикация - 20 лева;

Цена на абонамент за 1 месец - 200 лева.

 

СПЕЦИАЛНА ОТСТЪПКА 20% при закупен абонамент за банер за 6 месеца или за 1 година!

АБОНАМЕНТЪТ ВКЛЮЧВА:

Многократно публикуване на рекламата в рамките на срока на абонамента;

Рекламиране в корица на избрана фейсбук страница от групата на LIFE&TRAVEL - не по-малко от 4 пъти в месеца.