Приказка за неволята

Две момчета често ходели с баща си за дърва в гората. Веднъж баща им казал: - Деца, хайде идете самички за дърва! - Добре, тате - рекли момчетата. - Ами ако се строши колата, кой ще ни я направи? - Ако ви се строши колата, синко, викайте неволята. Тя ще ви я направи.

Направете своя избор

НАЧАЛО   ВСИЧКИ