75561432_10156433453280843_5809754041701367808_o-compressor

Национални награди за правосъдие 2019

Проф. Атанас Семов и 91-годишният адвокат Йордан Минчев с Гран при за правосъдие

 

Годишните награди за правосъдие 2019 г. се проведоха на 23 ноември 2019 г.

И тази година юристите посветиха традиционния си бал, на който се раздават Оскарите за правосъдие, на благородна кауза.

Кул­ми­на­ци­я­та на ба­ла бяха го­диш­ни­те наг­ра­ди за пра­во­съ­дие.

Номинациите бяха направени от но­ми­ни­ра­ни­те и наг­ра­де­ни­те от ми­на­ли го­ди­ни, во­де­щи­те съ­деб­ни жур­на­лис­ти у нас и пар­т­ньо­ри­те на ини­ци­а­ти­ва­та - Меж­ду­на­род­ни­ят ад­во­кат­с­ки съ­юз, ад­во­кат­с­ки­те ко­ле­гии в ця­ла­та стра­на, Ка­ма­ра­та на но­та­ри­у­си­те, Бъл­гар­с­ка съ­дийс­ка асо­ци­а­ция, Про­фе­си­о­нал­на­та асо­ци­а­ция на ме­ди­а­то­ри­те в Бъл­га­рия, Асо­ци­а­ци­я­та на же­ни­те ад­во­ка­ти и Асо­ци­а­ци­я­та на син­ди­ци­те. А в ролята на жури влязоха журналистите.

Носителите на Гран при за цялостен принос в правосъдието за 2019 година станаха проф. Атанас Семов и примерът за всички адвокати у нас – 91-годишният все още работещ защитник адвокат Йордан Минчев. Проф. Семов получава голямата награда за своята преподавателска и научна дейност. А адвокат Минчев, защото от него се учила цялата гилдия. Той и досега приема хора в кантората си, води дела, явява се в съдебна зала и печели. Наградите им бяха връчени от вдъхновителя на събитието адвокат Владимир Дончев и проф. Огнян Герджиков. Юристите в залата бяха тържествено поздравени със специално видео от г-жа Марияна Кънчева, българският съдия в Общия съд на ЕС с Люксембург.

Ето и другите наградени за 2019 г.:

Адвокат: Д-р Петър Илиев

Кантора: Мургова и партньори

Синдик: Илка Петкова от Стара Загора

Медиатор: Симона Такова

Съдия: Лилия Георгиева от спецсъда

Прокурор: Валентин Вълков, ОП Ловеч

Нотариус: Красимир Анадолиев

Млад юрист: Марио Арабистанов и Кристиян Немцов

Адвокат Про боно: Пламен Димитров

Принос в адвокатурата: председателят на САК Ивайло Данов

Международно сътрудничество: Мария Ганчева от Миланската адвокатска колегия

Праводъсие зад граница: Българското сирене срещу халуми, дело в Люксембург, адвокат Диана Димитрова

Дело 2019: Беднякът милионер или как върнаха 100 000 лева лотарийна печалба на дете от дома в село Завет, откраднати от негов преподавател. Адв. Недялка Маркова

Правно събитие: Националната пролетна конференция на Пловдивската адвокатска колегия на тема "Правото и културното наследсво".

78411270_10156433453860843_1894939270347489280_o
76989410_10156433456740843_2163008786543935488_o
75561432_10156433453280843_5809754041701367808_o

Чрез търгове за продажба на картини на известни български художници и томбола служителите на Темида събраха най-голямата сума досега - 19 000 лева, които ще бъдат дарени на четири деца с церебрална парализа - Ва­нес­ка (3 г.), Бо­жи­дар (6 г.), Елена (10г) и Снеж­ка - (18 г.), както и Радо, който е с мускулна дистрофия. Освен това организаторите ще подпомогнат финансово и на Асоциацията за подкрепа на децата. Хлапетата бяха с родителите си на събитието, организирано от Балканската медийна асоциация, чиято сърце и душа е Нина Никол Хамилтън, водеща на юридическото предаване „Темида- цената на истината“, пос­ве­ти­ла жи­во­та си на бла­гот­во­ри­тел­ност­та и ка­у­зи­те в по­мощ на бол­ни хла­пе­та, на де­ца­та си­ра­ци на по­ли­цаи, на хо­ра с ув­реж­да­ния. Разиграни бяха платна на Иван Ях­на­джи­ев, Ни­ко­лай Яна­ки­ев, Ке­а­зим Иси­мов, Кра­си­ми­ра Ми­хай­ло­ва, Ру­мя­на Не­дял­ко­ва, Илиян Савков, Николай Сотиров и произведения на скул­п­то­ра Доб­ро­мир Иван. За повече дарени средства помагаха и невръстните ученици на маестро Яхнаджиев, сред които и 10-годишната пра-правнучка на художника Златю Бояджиев – Беатрис Халваджиян. Те на място нарисуваха своите картини, а пъстрите им цветове накараха маститите адвокати да отворят сърцата и портфейлите си, благодарение на остроумието на проф. Огнян Герджиков, който проведе търга. За гостите бе вълнуващо да ви­дят непоказвано плат­но на Зла­тю Бо­я­джи­ев, ко­е­то бе донесено от внучката на художника – Цена Бояджиева. Картината е част от семейния архив.

Снимки: Хайлайф

75264912_10156443056500843_133465649161699328_o
78693581_10156443060590843_6131808066993127424_o
78781660_10156443058050843_4072493852697559040_o
77257047_10156443071805843_1283399329704312832_o
77409629_10156443066450843_2916855175685603328_o

Направете своя избор

НАЧАЛО   РУБРИКИ