europe-praven-website-compressor

Европейски съюз

Тук ще намерите актуална информация за събитията, организирани от Информационното бюро на Европейския парламент и от Представителството на Европейската комисия. Разгледайте интернет сайтовете на Институциите на Европейския съюз. В раздела ще публикуваме информация по широк кръг въпроси, които засягат Европейския съюз и неговите граждани.

Информационно бюро на Европейския парламент

Тук можете да намерите новини и информация за събития, организирани от Информационното бюро на Европейския парламент в България ИНФОРМАЦИОННО БЮРО

Представителство на
Европейската комисия

Тук можете да намерите новини и предстоящи събития, организирани от Представителството на Европейската комисия в България  ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Направете своя избор

НАЧАЛО   ВСИЧКИ