Децата и съдът

"Децата и съдът" е една програма на Софийски районен съд. Целта на програмата е запознаване на децата с дейността на Софийски районен съд и на съдебната система като цяло и повишаване на тяхната правна култура за израстването им като информирани и отговорни личности, познаващи и зачитащи своите и чуждите права и задължения.

Снимки: HILIFE

2
3
5
8
10
4
6
9

Направете своя избор

НАЧАЛО   РАЗДЕЛИ