minimalna-rabotna-zaplata-praven-website

Минимална работна заплата

Колко е била минималната месечна работна заплата за страната през 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 и 2022 година?

Минимална месечна работна заплата е минималното възнаграждение, което работодателят е задължен да заплаща на работника или служителя си. 

Размерът на минималното месечно възнаграждение се определя от Министерски съвет с постановление. Периодично се актуализира. Обикновено това става в края на всяка година.

От 01.04.2022 година - 710 лева (ПМС № 37/24.03.2022 г.)

От 01.01.2021 до 31.03.2022 година - 650 лева (ПМС № 331/26.11.2020 г.)

От 01.01.2020 до 31.12.2020 година - 610 лева (ПМС № 350/19.12.2019)

От 01.01.2019 до 31.12.2019 година - 560 лева (ПМС № 320/20.12.2018)

От 01.01.2018 до 31.12.2018 година - 510 лева (ПМС № 316/20.12.2017)

От 01.01.2017 до 31.12.2017 година - 460 лева (ПМС № 141/13.07.2017)

От 01.01.2016 до 31.12.2016 година - 420 лева (ПМС № 375/28.12.2015)

От 01.07.2015 до 31.12.2015 година - 380 лева (ПМС № 139/04.06.2015)

От 01.01.2015 до 30.06.2015 година - 360 лева (ПМС № 419/17.12.2014)

Направете своя избор

НАЧАЛО   ВСИЧКИ