fountain-pen_GJR2D_w_-compressor

Какво е електронен подпис?

6.11.2017 / Правен уебсайт

fountain-pen_GJR2D_w_-compressor

КАКВО Е ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС?

ЗАЩО НИ Е НЕОБХОДИМ?

Квалифицираният електронен подпис е равностоен на саморъчен подпис т.е. подписването на електронен документ с електронен подпис има същото действие както саморъчен подпис, поставен върху документ на хартиен носител. Електронният подпис гарантира, че документът е подписан от собственика на подписа.

Той представлява уникална двойка цифрови ключове.

Първият ключ е частен. Генерира се и се съхранява върху смарт-карта, която се държи от собственика на подписа. Чрез него собственикът подписва електронни документи, като използва ПИК-код.

Вторият ключ от двойката е публичен. Той е необходим, за да се разчете подписът, положен с частния ключ. Подписаните електронни документи могат да бъдат разчетени единствено чрез втория ключ от двойката цифрови ключове. Ако се използва друг публичен ключ, подписът не може да бъде разчетен.

Когато документите се изготвяха само на хартия, беше достатъчно да се положи саморъчен подпис на лицата. С навлизането на електронните документи, възникна необходимостта да се  гарантира тяхната сигурност. При изпращане на документи по електронната поща или по друг електронен път, няма как да се постави саморъчен подпис, а трябва да се знае от кого са подписани и че изразяват действителната воля на подписалите ги.

Електронният подпис осигурява сигурност на електронните документи по два начина:
♦ чрез криптиране на подписа и
♦ чрез системата на двойка цифрови ключове - частен и публичен.

Използването на електронен подпис гарантира, че документът е подписан от собственика на електронния подпис и че не е подправен.  Всяка промяна на документа, направена след подписването му, прави подписа невалиден.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС?

Квалифицираният електронен подпис може да се използва както от физически лица, така и от юридически лица в много случаи:

♦ Използване на електронни услуги, предоставяни от държавната и общинските администрации

Такива услуги могат да бъдат подаване на данъчни декларации, жалби, молби и други документи.

♦ Подписване на документи и кореспонденция

Например при сключване на договори по електронен път, издаване на електронни фактури, когато попълвате декларация и се изисква удостоверяване на лицето, или по ваше желание, за да си гарантирате, че документът ви няма да бъде подправен.

♦ При онлайн банкиране

Използването на електронен подпис гарантира в най-висока степен сигурността при извършване на операции по електронен път, включително и нареждате на плащания по Интернет.

ИСКАМ ДА ИМАМ ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС

Всяко дееспособно лице може да притежава електронен подпис и да го използва като подписва електронни документи с него.

Електронните подписи се купуват от получилите удостоверение от Комисия за регулиране на съобщенията, доставчици на удостоверителни услуги, издаващи удостоверения електронен подпис.

Срещу определената цена вие ще получите Удостоверение за Квалифициран електронен подпис за 1 или 3 години.

За да можете да го използвате, при първоначалното закупуване на електронен подпис, ще ви предложат и комплект от смарт карта и USB четец, където ще е записано удостоверението.

ВИЖТЕ ОЩЕ СТАТИИ ОТ ПРАВЕН УЕБСАЙТ:

Направете своя избор

НАЧАЛО   ВСИЧКИ