business-2078-compressor

Започване на дейността

14.06.2017, акт. 22.02.2018 /ПРАВЕН УЕБСАЙТ

business-2078-compressor

КОГА ЗАПОЧВА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО?

Регистрацията на Вашата фирма и започването на дейността понякога са в непосредствена близост във времето, а друг път от регистрацията до започването на дейността може да мине по-дълъг период от време. Кога започва дейността на дружеството и защо този въпрос е важен за Вас?

Доскоро нямаше дефиниция на "Начало на дейност", но от края на 2016 година има законова регламентация.  Това беше постигнато с изменение в Закона за счетоводството чрез създаване на нова точка 30 в § 1 от Допълнителните разпоредби на закона.

Изменението е обнародвано в Държавен вестник на 6 декември 2016 година, в сила от 1 януари 2017 година, изменено - ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01  януари 2018 година.

Законодателят е приел, че едно дружество не осъществява дейност, когато за съответния период са налице едновременно тези 4 условия:

1. през отчетния период не са извършвани сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон;

2. през отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;

3. не е осъществявана дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба и

4. не са осъществявани покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ...

Когато собственикът е решил да се осигурява като самоосигуряващо се лице, той трябва да декларира това в НАП. Законът предвижда, че декларацията трябва да бъде подадена в 7-дневен срок от започване на дейността.

АКО СТЕ СОБСТВЕНИК НА ФИРМА БЕЗ ДЕЙНОСТ ВИЖТЕ: ТУК>

ВИЖТЕ ОЩЕ СТАТИИ ОТ ПРАВЕН УЕБСАЙТ:

Направете своя избор

НАЧАЛО   ВСИЧКИ