podavane-deklaracia-nsi-praven-website

Подаване на Декларация за неактивност през НСИ

Това е едно от задълженията на фирмите без дейност

2.03.2021, ПРАВЕН УЕБСАЙТ

 

Тук ще можете да изтеглите Декларация Приложение 11 и да видите как бързо и лесно да я подадете пред НСИ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕАКТИВНОСТ - ПРИЛОЖЕНИЕ 11

На основание на чл. 20 от Закона за статистиката, декларация до НСИ се попълва от:

♦ всички предприятия, които са осъществявали дейност през отчетната 2020 г., но приходите и разходите за дейността са под 500 лева и не могат да попълнят годишен отчет за дейността,

♦ както и от предприятия, които не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводство (ЗСч) през 2020 година.

Предприятия, които не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството, могат да декларират това обстоятелство, като подадат в НСИ декларация, в срок до 30 юни 2021 година.

ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕАКТИВНОСТ ПРЕД НСИ

През 2021 година, декларацията може да се подаде по един от тези 3 начина:

♦ в Информационната система на НСИ (чрез използване на квалифициран електронен подпис или ПИК издаден от НАП);

♦ чрез изпращане на e-mail на съответния отдел „Статистически изследвания“ към Териториалните статистически бюра;

♦ чрез формуляри на хартиен носител - в съответния отдел „Статистически изследвания“ към Териториалните статистически бюра.

След като изтеглите декларацията, я разпечетайте, попълнете данните, подпишете и подпечатайте.

Ако искате да изпратите декларацията по имейл - сканирайте. Вижте по долу къде да изпратете сканирания файл. 

КОГА ЗАПОЧВА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО? - ТУК>

ВИЖТЕ ОЩЕ СТАТИИ ОТ ПРАВЕН УЕБСАЙТ:

Направете своя избор

НАЧАЛО   ВСИЧКИ